Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:3
Hôm nay:1106
Hôm qua:3094
Trong Tháng:54968
Tổng số: 529388

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng và 52 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng bộ huyện Bắc Yên

Cập nhật: 2018-10-18 17:28:31
Lượt xem: 114
Chiều ngày 17/10, huyện ủy Bắc Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra đảng (16.10.1948 - 16.10.2018), 52 năm ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bắc Yên (09.01.1966 - 09.01.2018) và ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Chá A Của - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; Các đồng chí Thường trực huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy qua các thời kỳ.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

 

 

Tại lễ kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong huyện đã cùng ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. Trong những năm qua, cấp ủy từ huyện tới cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp, thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Phát huy truyền thống của ngành kiểm tra Đảng, hệ thống cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn sinh động của lịch sử qua các thời kỳ góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Năm 1966, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bắc Yên được thành lập gồm 05 đồng chí. Trải qua các thời kỳ xây dựng và phát triển UBKT từ huyện đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn, bảo đảm về số lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu. Đến nay về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, chuyên viên của UBKT các cấp trong Đảng bộ gồm có 77 đồng chí. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực cố gắng, luôn chủ động trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, góp phần phòng ngừa sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã tạo niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, phòng chống quan liêu, tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Có thể khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi thành lập đến nay ngành kiểm tra của Đảng nói chung, Ủy ban Kiểm tra trong Đảng bộ huyện nói riêng đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự tận tụy, sức cống hiến trong quá trình hình thành, phát triển của Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành, đó là: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”.

 

Đồng chí Lưu Minh Quân tặng hoa chúc mừng các ban Đảng nhân ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng huyện ủy

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Minh Quân đã chúc mừng ngành kiểm tra Đảng huyện Bắc Yên trong suốt chặng đường 52 năm phát triển và trưởng thành. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả, thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện. Đồng chí nhấn mạnh: Trước yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng cho thấy rõ hơn vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời, đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ vừa bức thiết, vừa nặng nề đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát.  Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị đảm bảo khoa học, thiết thực, toàn diện; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND, hoạt động thanh tra, kiểm toán của chính quyền và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy kiểm tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thành, công tâm, khách quan và có năng lực chuyên môn. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Nhân dịp này, Ban Dân vận TW tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho 3 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra TW tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 1 đồng chí; Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Đồng chí Tráng A Của trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận

 

Đồng chí Lưu Minh Quân trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng

 

BTV huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

BTV huyện ủy tặng quà lưu niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy

 

Phạm Phượng

         

 

      

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử