Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:4
Hôm nay:376
Hôm qua:99
Trong Tháng:4181
Tổng số: 366958

Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị bổ sung đợt 2 năm 2018.

Cập nhật: 2018-10-17 09:13:29
Lượt xem: 36

File đính kèm: Tải tại đây

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử