Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:1
Hôm nay:953
Hôm qua:2639
Trong Tháng:45163
Tổng số: 432570

Đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Tà Xùa

Cập nhật: 2018-07-18 16:44:38
Lượt xem: 927
Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 năm 2018, ngày 18/7, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND - UBND xã Tà Xùa. Dự làm việc có đồng chí Nguyễn Tuấn Toàn - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo các ngành: Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa và Thông tin, Hạt Kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Tà Xùa đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2018.

Toàn xã còn 252 hộ nghèo, chiếm 51,6 %; hộ cận nghèo có 117 hộ, chiếm 23,9 %. Tổng diện tích gieo trồng cây các loại 7 tháng đầu năm là: 649,7 ha. Trong đó cây lương thực có hạt là: 356 ha, đạt 100 % chỉ tiêu kế hoạch giao. Diện tích cây chè là 138,2 ha, trong đó diện tích cây chè cho thu hoạch là 108 ha. Năng suất chè búp tươi đạt từ 5 – 7 tạ/ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã là 13.069 con, tăng 0,3 % so với cùng kỳ năm 2017, đạt 77 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Diện tích rừng hiện còn của xã là 1.005,41 ha, trong đó: diện tích rừng đủ điều kiện để chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 dự kiến là 982,96 ha, diện tích thực hiện theo dự án là 282,44 ha (Trong đó: KFW7 là 133,23 ha, chương trình 30a là 130,51 ha, chương trình 661 là 18,7 ha), khoanh nuôi tái sinh 601,96. Công tác quy hoạch, phát triển rừng cũng đã được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng. Tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm là: 1.782.198.900 đồng đạt 37,5% so với dụ toán đầu năm. Trong đó, thu trên địa bàn đạt: 28.000.000 đồng đạt so dự toán giao; thu bổ sung cân đối 1.750.000.000 đồng, đạt 40% so với dự toán giao, thu chuyển nguồn 23.110.900 đồng. Tổng chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2018 là: 1.791.736.000 đồng đạt 37,7% so với dự toán đầu năm. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động du lịch trên địa bàn xã cũng đang được xúc tiến để thu hút khách du lịch đến tham quan, khám phá.

Bên cạnh những kết quả đã đựơc, việc thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, hiệu quả kinh tế thiếu bền vững. Tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn chậm. Việc lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, các vấn đề xã hội đã được quan tâm giải quyết nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao.

Tại buổi làm việc, xã Tà Xùa đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện kịp thời hỗ trợ kinh phí để thi công các tuyến đường NTM đã được phê duyệt; Quản lý quy hoạch và thực hiện có hiệu quả Đồ án quy hoạch khu du lịch Tà Xùa; Đề nghị UBND huyện xem xét sớm đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Tà Xùa.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Kỳ đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Tà Xùa, đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, xã cần bám sát các nhiệm vụ 5 tháng cuối năm để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đẩy mạnh các biện pháp chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất, mở rộng phát triển diện tích cây chè, chăm sóc chè; nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người dân. Việc thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện láng xi măng nền nhà, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng lò đốt rác. Từ đó, nhân rộng ra các hộ trong xã. 

 

Phạm Phượng

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử