Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:1
Hôm nay:953
Hôm qua:2639
Trong Tháng:45163
Tổng số: 432570

Phiên họp lần thứ 25 Thường trực HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII

Cập nhật: 2018-07-17 16:59:15
Lượt xem: 214
Chiều ngày 17/7, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII đã tổ chức phiên họp lần thứ 25. Đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018; Rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện; Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên ban hành quyết định của UBND huyện, nghị quyết của HĐND xã, thị trấn năm 2018; Nghe Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về xử phạt hành chính (về tài nguyên môi trường, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2017.  Báo cáo lập dự toán kinh phí của HĐND huyện năm 2019.

Trong tháng 7, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện năm 2018. Tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021. Ban hành 08 Nghị quyết kỳ họp đảm bảo theo quy định. Thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XVII; tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề xuất kiến nghị sau giám sát theo luật định. Các Ban HĐND huyện thực hiện tốt sự chỉ đạo, điều hoà, phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện. Tổ chức thẩm tra các văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh với các cấp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong tháng 8, thường trực HĐND huyện tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong giám sát triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, cơ sở; triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, huyện. Giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau kết luận giám sát của Thường trực HĐND và báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện.

 

Phạm Phượng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử