Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:1
Hôm nay:953
Hôm qua:2639
Trong Tháng:45163
Tổng số: 432570

Phiên họp thường kỳ lần thứ 21 Thường trực HĐND huyện Bắc Yên

Cập nhật: 2018-03-20 17:26:59
Lượt xem: 262
Ngày 19/3/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên khóa XVII đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 21. Đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các thành viên Thường trực HĐND; Phó trưởng các Ban của HĐND; tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Toàn cảnh phiên họp thứ 21 HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII

 

Phiên họp đã nghe UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Sa Đắc Sính, địa chỉ Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên; Kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2018; Tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình” thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn huyện. Kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 và quý I; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2018;  Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 5, HĐND các xã, thị trấn. Nghe các Ban và Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Báo cáo tổng hợp đề xuất về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.

Sau khi nghe báo cáo và cho ý kiến vào các văn bản trình phiên họp, đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận: Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong giám sát triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, cơ sở; triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, huyện; Quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Thực hiện công tác tiếp công dân theo lịch và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau kết luận giám sát của Thường trực HĐND và báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện; Thành lập đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện về tình hình triển khai Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La; Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của HĐND huyện về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND huyện về Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Bắc Yên đến năm 2020.

 

Phạm Phượng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử