Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:4
Hôm nay:376
Hôm qua:99
Trong Tháng:4181
Tổng số: 366958

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND huyện

Cập nhật: 2017-11-13 09:02:11
Lượt xem: 92
Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND huyện về Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Bắc Yên đến năm 2020. Qua hoạt động khảo sát kịp thời đánh giá những mặt đã làm được , những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kiến nghị, đề xuất những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chiều ngày 10/11/2017, Đoàn khảo sát của HĐND huyện đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện. Về phía đoàn khảo sát có đồng chí: Nguyễn Tuấn Toàn, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện làm phó trưởng đoàn; đồng chí Lường Duy Bân, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, làm phó trưởng đoàn. Về phía UBND huyện có đồng chí Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Tài chính kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông.

Sau khi Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND huyện về Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp huyện Bắc Yên đến năm 2020 được ban hành, UBND huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào sản xuất các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Nhìn chung, việc thực hiện 7 nội dung của Nghị quyết đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Tổng diện tích trồng mới cây ăn quả từ khi triển khai NQ đến nay gần 1.200ha, đạt trên 122%, tăng trên 220 ha so với chỉ tiêu NQ đề ra đến năm 2020. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện mô hình ghép cải tạo vườn tạp nhãn bằng giống nhãn chín muộn, đến nay đã ghép cải tạo được trên 43.200 cây. Số hộ gia đình có vườn cây ăn quả áp dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện, quy mô từ 1ha trở lên là 64 hộ. Các xã, thị trấn tăng cường thâm canh diện tích ruộng lúa nước, sử dụng giống mới chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất ruộng. Tổng diện tích canh tác lúa nước hiện có trên địa bàn huyện gần 2.300 ha, tăng trên 100 ha so với năm 2016. Toàn huyện có 140 gia đình có từ 15 con trâu bò ngựa trở lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện NQ còn gặp 1 số khó khăn như: Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, việc áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp còn chậm. Các mô hình sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, lẻ, manh mún, 1 số mô hình thực hiện thành công nhưng khả năng nhân rộng chưa cao. Thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Người dân chưa chủ động nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất...

 

Phạm Phượng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử