Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:2
Hôm nay:5
Hôm qua:7814
Trong Tháng:63062
Tổng số: 331761

Đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Cập nhật: 2017-10-10 11:24:54
Lượt xem: 169
Chiều ngày 05/10/2017, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Dự làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện: Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã, Chi bộ, Ban quản lý bản Giàng xã Hồng Ngài; đại diện: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

Sau khi kiểm tra hiện trường, xác minh ảnh hưởng của Nhà máy thủy điện Suối Sập 3, ảnh hưởng của mưa lũ đối với tuyến đường liên bản (bản Đung đi bản Giàng xã Hồng Ngài); tổ chức làm việc, nghe ý kiến thảo luận, đề xuất phương án khắc phục của đại diện bản Giàng, UBND xã Hồng Ngài, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, các ngành chuyên môn của huyện, đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Để đảm bảo kết cấu công trình, giao thông thông suốt, việc khắc phục ảnh hưởng của Thủy điện, ảnh hưởng của mưa lũ đối với tuyến đường liên bản (bản Đung đi bản Giàng xã Hồng Ngài) là cấp thiết, cần được thực hiện trong tháng 10 năm 2017.  

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Nhà máy thủy điện Suối Sập 3, UBND xã Hồng Ngài, ban quản lý bản Giàng tổ chức khảo sát, xác minh khối lượng, lập phương án, dự toán chi tiết khắc phục sạt lở ta luy âm tuyến đường (thống nhất giữa các bên, xác định cụ thể nội dung hạng mục công việc, kinh phí thực hiện hỗ trợ của huyện, Công ty và Nhà máy, UBND xã và ban quản lý bản Giàng xã Hồng Ngài). Chủ trì, phối hợp với UBND xã Hồng Ngài, ban quản lý bản Giàng khảo sát, lập phương án khắc phục các cống thoát nước qua đường bị hư hỏng, theo phương châm nhà nước hỗ trợ xi măng, sắt thép; nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công để thi công khắc phục. Báo cáo, đề xuất phương án gửi UBND huyện trước ngày 15/10/2017.

Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 cử cán bộ chuyên môn kỹ thuật phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã, ban quản lý bản Giàng xã Hồng Ngài tổ chức khảo sát, xác minh khối lượng, lập phương án, dự toán chi tiết khắc phục sạt lở ta luy âm tuyến đường; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về máy móc, nhân công kỹ thuật, kinh phí để thực hiện khắc phục tuyến đường.

Giao UBND xã Hồng Ngài cử cán bộ chuyên môn; chỉ đạo ban quản lý bản Giàng phối hợp, tạo điều kiện cùng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 tổ chức xác minh khối lượng, lập phương án và tổ chức thực hiện khắc phục tuyến đường.

 Phạm Phượng

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử