Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:2
Hôm nay:5
Hôm qua:7814
Trong Tháng:63062
Tổng số: 331761

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên khóa XV

Cập nhật: 2017-10-17 08:38:25
Lượt xem: 232
Chiều ngày 29.9.2017, Ban Chấp hành đảng bộ huyện Bắc Yên khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 dưới sự. Tập thể Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

        Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến vào Quyết định về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng, Quyết định ban hành Quy định một số nội dung trong tổ chức cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; các ban chỉ đạo, tổ công tác; các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; triển khai Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 25.9.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

       Trong 9 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện, giải quyết tốt một số vấn đề: Tập trung cho sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28.4.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 31.5.2017 của Ban Thường vụ huyện ủy; diện tích trồng mới cây ăn quả vượt so với kế hoạch, trồng mới được 957,96 ha cây ăn quả (đạt 310% kế hoạch giao); thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp; tập trung cao cho xây dựng Nông thôn mới; thành lập mới 07 hợp tác xã, nâng hợp tác xã lên 19 Hợp tác xã; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu tiền sử dụng đất; giải ngân các nguồn vốn; thực hiện việc kéo Điện lưới Quốc gia; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho hơn 6.000 hộ dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao nhân các ngày kỷ niệm lớn. Công tác giáo dục được quan tâm, chăm sóc, duy trì việc nấu ăn bán trú cho 4.375 học sinh. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho nhân dân; tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế đạt 99,67 %, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Lãnh đạo thành công đại Công đoàn, Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022; tập trung lãnh đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (có 188/244 chi bộ đã tổ chức Đại hội; 21 chi bộ thực hiện bí thư kiêm trưởng bản). Các đồng chí cấp ủy viên, các cơ quan ban ngành chủ động tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết các kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

         Kết luận hội nghị đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy nêu rõ: Trong thời gian tới các ban ngành của huyện cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuẩn bị nội dung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Tăng cường công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tập trung phát triển đảng viên tại nơi chưa có chi bộ. Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị xây dựng dự thảo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xây dựng chương trình công tác năm 2018; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Phượng
Nguồn tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện Bắc Yên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử