Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:2
Hôm nay:5
Hôm qua:7814
Trong Tháng:63062
Tổng số: 331761

Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Bắc Yên giai đoạn 2012 - 2017

Cập nhật: 2017-09-22 11:12:10
Lượt xem: 312
Chiều ngày 21/9/2017, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Bắc Yên, giai đoạn 2012-2017. Đại hội nhằm đánh giá phong trào thi đua sôi nổi trong LLVT, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật và rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện 5 năm tới.

Dự Đại hội có đ/c Lưu Minh Quân – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đ/c Đinh Minh Thái – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đ/c Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; Các đ/c TT huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện và đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012 – 2017.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Bắc Yên phát triển đồng đều, rộng khắp, trở thành động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Quân số tham gia giáo dục chính trị hàng năm của cả 3 lực lượng (thường trực, Dân quân tự vệ, dự bị động viên) đạt 97%, kết quả kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu, có 70 - 75% khá giỏi trở lên;  trong 5 năm đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện cử 292 đ/c đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Quân khu, tỉnh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4,5 tại huyện, xã cho 2.601 lượt cán bộ chủ chốt của huyện, xã (thị trấn); chỉ đạo giáo dục quốc phòng cho học sinh các trường THPT trên địa bàn được 5.914 lượt học sinh; kết quả 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi.

Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Nghị quyết của Tỉnh uỷ Sơn La về lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, KVPT huyện từng bước được củng cố, gắn củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân và  phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập ứng phó thiên tai - TKCN, diễn tập, luyện tập chiến đấu trị an (nay là chiến đấu phòng thủ) đã được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng uỷ Quân sự huyện đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo 21 cuộc diễn tập (cấp huyện, cấp xã) đều đạt kết quả cao. 6 tháng đầu năm 2017, huyện đã tổ chức diễn tập cấp xã 2 cuộc (Ứng phó bão lũ - TKCN 01 cuộc, diễn tập chiến đấu phòng thủ 1 cuộc), 2/2 cuộc giỏi. Qua các đợt luyện tập, diễn tập, tiến hành tổng kết đã rút ra những bài học, kinh nghiệm thiết thực trong tác chiến, huy động lực lượng, phương tiện và giáo dục ý thức xây dựng, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự cho nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị cơ sở đã có những đóng góp tích cực trong hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, tiêu biểu như: xã Chiềng Sại, Hang Chú, Thị trấn, Hua Nhàn, Tạ Khoa..., Ban CHQS huyện, Phòng Y tế huyện, Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện. LLVT huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn đúng theo Luật DQTV, Pháp lệnh DBDV, đủ số lượng, chất lượng; công tác xét tuyển DQTV thực hiện đúng phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo” đã củng cố xây dựng được 24 đầu mối cơ sở DQTV gồm 16 Ban CHQS (xã, thị trấn) và 8 đơn vị tự vệ (trong đó có 02 Ban CHQS tổ chức, cơ quan).

Công tác củng cố xây dựng LLVT thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền địa phương coi trọng kiện toàn về tổ chức, biên chế, chất lượng. Trong đó, chú trọng chất lượng về chính trị, tỷ lệ lãnh đạo lực lượng thường trực (tính đến tháng 8/2017) đạt 100%. Đảng viên trong DQTV đạt 2,3%; 100% tổ chức Đảng trong lực lượng đạt TSVM, không có tổ chức Đảng yếu kém. Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của DQTV được tổ chức thường xuyên, chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, đúng tỉ lệ theo quy định của Luật.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của thường trực Huyện uỷ, HĐND-UBND; Hồi đồng NVQS các cấp đã triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương... 6 năm qua huyện đã bàn giao 387 công dân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng ngày càng cao, luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn và hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhằm thu hẹp sự chênh lệnh, từng bước nâng cao đời sống trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa các vùng miền; Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định một mặt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình, người thân, nhân dân và bản thân trực tiếp tham gia; một mặt trên cơ sở 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp xác định những việc cần tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương để từng bước thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả trong thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả như: Vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia vào các lớp tập huấn bồi dưỡng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt; cán bộ chiến sĩ làm kinh tế giỏi, củng cố bảo đảm tổ chức biên chế trong LLVT sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, canh gác phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; tham gia 14 lượt công tác liên ngành quản lý lâm khoáng sản. Vận động, thuyết phục tuyên truyền hàng 100 hộ dân di chuyển đến nơi ở mới tránh thiên tai, hiến đất làm đường giao thông, điện lưới quốc gia; thực hiện nếp sống văn hóa mới. LLVT huyện đã tham gia tu sửa, nâng cấp trên 80 km đường giao thông nông thôn, củng cố nhiều thiết chế văn hóa ở cơ sở, với số tiền, ngày công lên đến gần 1 tỷ đồng, vận động quyên góp trên 40 triệu đồng làm nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, ngoài ra còn tham gia tặng quần áo, đồ dùng cho các xã, bản vùng cao, vùng sâu. Trên cơ sở cách làm hiệu quả thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ; kết quả đó không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, tăng cường củng cố mối đoàn kết quân dân mà còn góp phần bảo đảm chiến lược quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh LLVT huyện Bắc Yên đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Chủ tịch nước tặng huy chương quân kỳ quyết thắng cho 04 cá nhân, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba cho 36 cá nhân. Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ năm 2012, UBND tỉnh tặng Cờ năm 2012; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 7 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen và danh hiệu chiến sĩ tiên tiến cho 04 tập thể, 50 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 35 lượt tập thể  74 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Tiêu biểu có: Ban chỉ huy quân sự huyện, Ban tham mưu, ban chính trị, Ban hậu cần - kỹ thuật, Ban chỉ huy quân sự các xã: Chiềng Sại, Hang Chú, Thị trấn, Song Pe, Phiêng Ban, Tà Xùa, Tiểu đội Tự vệ Bệnh Viện Đa khoa huyện, Trường THPT-, Trường nội trú, Ban CHQS cơ quan,…Ngoài ra LLVT huyện còn được tặng nhiều giải thưởng trong các đợt Hội thi, Hội thao, Hội diễn, do Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức như: Hội thao quốc phòng, Hội thi thủ kho giỏi, nhà kho quân khí kiểu mẫu, Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Trong thời gian tới, huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng", Chỉ thị số 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT huyện Bắc Yên tạo thành phong trào cách mạng rộng khắp, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, sáng tạo, lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành, tạo động lực mạnh mẽ vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT huyện, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Bắc Yên giai đoạn 2012 - 2017 đã công bố quyết tâm thư gửi cán bộ, chiến sỹ, LLVT huyện đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện Bắc Yên tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT, giai đoạn 2012 - 2017

Nhân dịp này, UBND huyện Bắc Yên đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 38 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Bắc Yên, giai đoạn 2012 - 2017.

 

 

Tác giả: Phạm Phượng
Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND huyện Bắc Yên

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử