Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:1
Hôm nay:953
Hôm qua:2639
Trong Tháng:45163
Tổng số: 432570

Hội nghị triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Cập nhật: 2018-11-09 17:07:23
Lượt xem: 283
Ngày 09/11/2018 Thường trực HĐND huyện Bắc Yên đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Đồng chí Lừ Văn Lày - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Hội nghị đã triển khai Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Kế hoạch số 147/KH-TTHĐND ngày 08/11/2018 của Thường trực HĐND huyện thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Triển khai Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 150/TTHĐND ngày /10/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc tham khảo và hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin báo cáo về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện. HĐND huyện không lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng (tính đến ngày khai mạc kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện); những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục; đảm bảo để đại biểu HĐND huyện có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng. Thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu, được thực hiện tại kỳ họp thứ bảy của HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 và là kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ 2016 - 2021).

 

Phạm Phượng

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử