Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:3
Hôm nay:4
Hôm qua:128
Tổng số: 228630

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tinh giản 3.480 biên chế (giai đoạn 2018-2021)

[2017-12-04 08:59:11 - 177 lượt xem] Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. . Xem chi tiết

Bước đột phát trong cải cách hành chính ở Bắc Yên

[2017-11-27 15:11:52 - 238 lượt xem] Mô hình trung tâm hành chính công đã từng bước thể hiện được tính ưu việt và là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc. Với tỉnh Sơn La, việc trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 2/6/2017 đã trở thành tiền đề quan trọng để triển khai mô hình này tại các huyện thành phố. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 6 trung tâm hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động, Bắc Yên là huyện thứ 3 triển khai mô hình này. Huyện Bắc Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác phục vụ và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính. Việc đưa Trung tâm hành chính công huyện đi vào hoạt động là một trong những biện pháp nhằm hiện đại hóa nền hành chính công nhà nước. . Xem chi tiết
Không có video - Upload lại link