Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tháng:
Tổng số:
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
Huyện ủy
1 Lưu Minh Quân Bí thư huyện ủy
2 Lừ Văn Lày Phó Bí thư thường trực huyện ủy 0984235858
3 Lê Văn Kỳ Phó Bí thư huyện ủy 0965389809
HĐND huyện
1 Lừ Văn Lày Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0984235858
2 Nguyễn Tuấn Toàn UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện 0945036667
3 Lường Duy Bân UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện 0945437826
UBND huyện
1 Lê Văn Kỳ Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0965389809
2 Nguyễn Đức Thịnh UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 0982535577
3 Thào A Mua UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện 0912559671
Văn phòng HĐNĐ - UBND huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử