Tin tức - Sự kiện

Năm 2013, huyện Bắc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy.
Ngày 22-11, đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Tư pháp về tình hình công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.